محمد علی کشاورز

26 فروردین 1309
زادۀ اصفهان، بازیگر سینما و تئاتر و تلویزیون ایران است. وی دارای نشان درجه یک فرهنگ و هنر
جایزه نقدی