پرویز پورحسینی

20 شهریور 1320
بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون ایرانی است.
جایزه نقدی