هوشنگ حریرچیان

20 مرداد 1311
از بازیگران سینما و تلویزیون ایران است. و فعالیت هنری خود را از دی ماه ۱۳۲۶ در تئاتر اصفهان با مدیریت زندۀاد استاد ناصر فرهمند آغاز کرد.
جایزه نقدی