امیرحسین صدیق

8 آبان 1351
متولد نیشابور بازیگر تئاتر سینما و تلویزیون ایران است.
جایزه نقدی