پروین سلیمانی

22 خرداد 1301
بتول سلیمانی‌خو با نام هنری پروین سلیمانی یکی از بازیگران زن سینمای ایران بود.
جایزه نقدی