کامران تفتی

19 فروردین 1358
فارغ‌التحصیل بازیگری و بازیگر تئاتر و تلویزیون و فرزند اردشیر تفتی بازیگر تلویزیون می‌باشد
جایزه نقدی