جعفر بزرگی

13 اردیبهشت 1296

خواننده و بازیگر سینما و تلویزیون ایران بود.

جایزه نقدی