لادن مستوفی

26 آبان 1351
بازیگر زن ایرانی است.
جایزه نقدی