افسانه چهره‌آزاد

22 بهمن 1341
  • نام اصلی افسانه نعمت ناصر
  • یکی از بازیگران سینمای ایران
  • نوه رقیه چهره آزاد
  • همسر شاهرخ فروتنیان
جایزه نقدی