فریده دریامج

1 اردیبهشت 1335
بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر است
جایزه نقدی