حمید ماهی صفت

20 بهمن 1338
هنرمند کمدی ایستاده ایرانی متولد ۲۰ بهمن ماه سال ۱۳۳۸ در شیراز است. از وی گاهی با نام مستر بین ایران یاد می‌شود.
جایزه نقدی