کیکاووس یاکیده

20 بهمن 1347

زادۀ تهران

دوبلور، شاعر و بازیگر ایرانی است. وی اصالتی بوشهری دارد، پدر وی بوشهری و مادرش تهرانی می‌ باشد.

جایزه نقدی