ژرار دوپاردیو

27 December 1948

ژرار اگزاویه مارسل دوپاردیو (به فرانسوی: Gé rard Xavier Marcel Depardieu)

بازیگر مشهور فرانسوی است که از ژانویه ۲۰۱۳ به دستور ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه شهروندی روسیه به او اعطا شد.

جایزه نقدی