مجید صالحی

26 شهریور 1354
بازیگر، کارگردان، نویسنده و تهیه کننده
جایزه نقدی