کیمیا گیلانی

12 مرداد 1371

مجری و بازیگر متولد و ساکن تهران

جایزه نقدی