اشکان خطیبی

19 مهر 1358

متولد تهران (شمیران) ، خاواننده، مجری، بازیگر و کارگردان. او تحصیلات را تا مقطع کارشناسی تئاتر از دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه آزاد ادامه داده است.

جایزه نقدی