معنی اسم

ثامن

/sāmen/

(عربی) (در قدیم) هشتم، هشتمین. [این نام به اعتبار ثامن‌الائمه، امام هشتم شیعیان، علی بن موسی‌الرضا(ع) انتخاب می‌شود].

محاسبه ابجد «ثامن»

کبیر وسیط صغیر
ث 500 8 5
ا 1 1 1
م 40 4 4
ن 50 2 5
جمع عددی 591 15 15

نام های هم‌وزن در ابجد کبیر

ثامن نُزهت‌الزمان

نام های هم‌وزن در ابجد صغیر

آتریسا آروین آساره آمنه آواز آیسانا آیناز ابوبکر ابوطالب اَرجاسب ارژنگ اَرسطو اَروین اُرکیده اَسرین اسلام اَفشار اَلبرز الماس امیده امیربابک امیرصدرا اَنوش اهورا ایرانه ایلمان باختر بارمان باهِره باوان بتول بَرسام بُرهان بهاره بِهتاش بهرخ بِهشاد بِهشید پارسيا پدرام پَرشان پَرَند پری‌رخ پری‌شاد پناه پیمان تَرلان تِرمه تَرنّم تورج توکل ثامن ثَمین جانان جاوید جلاله جلیله جمشید جوان چَمران چهره چکامه حَبه حُجت حوا حکیم حیدر خاتَم خاور خُتن دانیال دلارام دلشاد ذُریه ذَکیه راحیل راشده راویه رحیم رَزان رُزیتا رَشیده رعنا روجیار روژیا رُونیا رویین زرین زهرا زُهَیْر زَکیه زینب ژیوار ساتیار ساران سارو ساریه سامیار ساکو ستایش سِتیلا سَروی سَلین سَمن سُهیل سَواک سورا سوری سیاره سیران سِیف شاهو شاهین شَرمین شَلاله شمشاد شمیسا شهراد شهرام شهره شهمیر شوان شوکت شیوه صبوره صنوبر صوفی عادل عالَم عصمت عطرین عطریه علی‌اصغر عَلیم عیسی فادیا فاطیما فُرات فَرگُل فریال فَرید گل‌بهار گلچهر گلریز گلزار گلزری گلفر گلنام گوهر گیسو مائده ماه گل متینا مُدَثِر مرجان مُرسَل مِصباح مُصلح مُعظم مقصود مُلوک ملیسا مَلیکه مُنتَظِر مُهاجر مَهان مَهبد مهدیا مهرآرا مهراج مُهنا مِهیاد مهین میهن نائله ناجیه نارینا نایف نَجوا نَذیر نرگس نَغمه نَقشین نِگاره نهاد نَوال نوبَر نوشا نَکیسا نیلو هدایت هدیه هَیثَم هَیفا هیمن والِه وَجیه وَفا کامران کامله کَمند کوثر کوشیار کیامهر کِیسان کیوان

جدول ارزشی حروف ابجد:

  الف ب ج د ه‍ و ز
کبیر 1 2 3 4 5 6 7  
وسیط 1 2 3 4 5 6 7  
صغیر 1 2 3 4 5 6 7  
  ح ط ی ک ل م ن
کبیر 8 9 10 20 30 40 50  
وسیط 8 9 10 8 6 4 2  
صغیر 8 0 1 2 3 4 5  
  س ع ف ص ق ر ش ت
کبیر 60 70 80 90 100 200 300 400
وسیط 0 10 8 6 4 8 6 4
صغیر 6 7 8 0 1 2 3 4
  ث خ ذ ض ظ غ
کبیر 500 600 700 800 900 1000    
وسیط 8 0 4 8 0 4    
صغیر 5 6 7 8 0 1    
  گ چ پ ژ        
کبیر 2000 3000 4000 5000        
وسیط 8 0 4 8        
صغیر 2 3 4 5        

توجه: در نوعی دیگر از محاسبه ابجد، ارزش حروف «گچپژ» را اینگونه محاسبه میکنند:

  • حرف «گ»: ارزش دو حرف «ک»
  • حرف «چ»: ارزش سه حرف «ج»
  • حرف «پ»: ارزش سه حرف «ب»
  • حرف «ژ»: ارزش سه حرف «ز»

ابجد وسیط: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 12

ابجد صغیر: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 9