هدیه ایران

روز دامپزشکی
دکتر حسن تاج بخش برای نوشتن کتاب تاریخ دامپزشکی ایران بیش از دو هزار فیش تهیه کرده و هر مساله‌ای در مورد حیوان و بیولوژی حیوانات یافتم یادداشت کردم که سه سال فیش‌برداری انجام شد، در حین فیش‌برداری به کتاب بستان‌العارفین عبید حعفر محدث در قرن پنجم رسیدم که عین حدیث علامه فیض کاشانی در قرن 11 را آورده بود که فردی نزد امام جعفر صادق آمده و سوال می‌شود که آیا می‌دانی روز چیست، وی گفته بود نمی‌دانم، اما پارسیان روز 14 مهر را برای روز نگهداری از حیوانات و دیدار دوستان مبارک می‌دانند. دکتر تاج‎بخش در پایان گفت: این روز به عنوان روز ملی دامپزشکی انتخاب شد که هم ریشه در تاریخ تمدن ایرانی و هم اسلامی دارد.
14 مهر

مناسبت های دیگر در این روز

برندگان قرعه کشی