هدیه ایران

سیروس گرجستانی
با نام اصلی علی اکبر محمدزاده گرجستانی بازیگر ایرانی سینما و تلویزیون است.
برندگان قرعه کشی