هدیه ایران

شهرام عبدلی

بازیگر اهل ایران بود. فعالیت شهرام عبدلی بیشتر در تلویزیون بود و کمتر در آثار سینمایی ظاهر شد. ورودش در تلویزیون با سریال همسفر (۱۳۷۹) بود و برای بازی در خط قرمز (۱۳۸۰– ۱۳۸۱) به شهرت رسید.

مناسبت های دیگر در این روز

برندگان قرعه کشی