هدیه ایران

گالیلئو گالیله

به ایتالیایی: Galileo Galilei

دانشمند و مخترع سرشناس ایتالیایی در سده‌ های ۱۶ و ۱۷ میلادی بود. گالیله در فیزیک، نجوم، ریاضیات و فلسفه علم تبحر داشت و یکی از پایه‌ گذاران تحول علمی و گذار به دوران دانش نوین بود. بخشی از شهرت وی به دلیل تأیید نظریه کوپرنیک مبنی بر مرکزیت نداشتن زمین در جهان است که منجر به محاکمه وی در دادگاه تفتیش عقاید شد. گالیله با تلسکوپی که خود ساخته بود به رصد آسمان‌ ها پرداخت و توانست جزئیات سطح ماه را مشاهده کند.

مناسبت های دیگر در این روز

برندگان قرعه کشی