هدیه ایران

هدیه ایران

هدیه ایران یک سایت با اهداف تبلیغاتی است، و در نظر دارد به اعضای این سایت طی مراسم و شرایطی که اعلام خواهد شد، هدایایی را به قید قرعه، برحسب امتیاز، تاریخ تولد، در مناسبت ها، اعیاد و... اهدا نماید.
به زودی صفحه ثبت نام در سایت فعال خواهد شد و شما میتوانید در هدیه-ایران ثبت نام نمایید.
تا فعال شدن صفحه ثبت نام شما میتوانید از دیگر بخش های سایت استفاده نمایید:

برندگان قرعه کشی