هدیه ایران

تبدیل تاریخ

تبدیل تاریخ

در صفحه تبدیل تاریخ تاریخ مورد نظر خود را با رعایت سال های کبیسه بدست بیاورید.

توجه داشته باشید تبدیل تاریخ شمسی، میلادی یا قمری به همدیگر فرمول ندارد.
تبدیل تاریخ با توجه به محاسبه فاصله تعداد روز از تاریخ مبدا در یک روزشمار، و محاسبه همان تعداد روز در روزشمار دیگر محاسبه میگردد، و امکان محاسبه تاریخ دقیق به علت وجود سالهای کبیسه از طریق فرمول وجود ندارد.
برندگان قرعه کشی