هدیه ایران

آدولف هیتلر
Adolf Hitler
او بین سال‌های ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵ صدر اعظم آلمان و از ۱۹۳۴ به بعد، هم‌زمان در مقام پیشوای رایش آلمان بزرگ نیز حکومت کرد

مناسبت های دیگر در این روز

برندگان قرعه کشی