هدیه ایران

آندرانیک مددیان
در خانواده‌ای مسیحی در مجیدیه تهران به دنیا آمد.
برندگان قرعه کشی