هدیه ایران

جعفر بزرگی

خواننده و بازیگر سینما و تلویزیون ایران بود.

برندگان قرعه کشی