هدیه ایران

جمیله شیخی
بازیگر ایرانی بود. او دکترای افتخاری تئاتر داشت. وی مادر آتیلا پسیانی بازیگر بود.

مناسبت های دیگر در این روز

برندگان قرعه کشی