هدیه ایران

حسین منزوی

شاعر ایرانی. او که بیشتر به عنوان شاعری غزل‌ سرا شناخته شده است، در سرودن شعر نیمایی و شعر سپید هم تبحر داشت. حسین منزوی را می توان پدر غزل معاصر نامید.

مناسبت های دیگر در این روز

برندگان قرعه کشی