هدیه ایران

خشایار اعتمادی
خواننده ایرانی است. وی خواننده نخستین آلبوم موسیقی پاپ بعد از انقلاب در ایران است. [

مناسبت های دیگر در این روز

برندگان قرعه کشی