هدیه ایران

روز احسان و نیکوکاری

در 14 اسفندماه 1357 هجری شمسی، فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل کمیته امداد صادر شد. این نهاد برای ایجاد رفاه و برقراری تسهیلاتی در امر کمک‌ رسانی به محرومان جامعه دایر شد.

14 اسفند
برندگان قرعه کشی