هدیه ایران

روز جهانی آگاهی از لکنت زبان

بیست و دوم اکتبر، از سال ۱۹۹۸ به‌ عنوان روز جهانی توجه به لکنت زبان نامگذاری شده‌ است. هدف از این نامگذاری، افزایش آگاهی عمومی نسبت به ناروانی گفتار است. میلیون‌ ها نفر در سراسر دنیا از این اختلال گفتاری رنج می‌ برند.

22 October

مناسبت های دیگر در این روز

برندگان قرعه کشی