هدیه ایران

روز جهانی غذا

روز جهانی غذا سالروزی مقارن شانزدهم اکتبر است که به افتخار تاسیس سازمان فائو در سال ۱۹۴۵ نامگذاری شده و در سراسر جهان گرامی داشته می‌ شود. این روز توسط بسیاری از سازمان مرتبط با امنیت غذایی، از جمله برنامه جهانی غذا و صندوق بین‌ المللی توسعه کشاورزی نیز جشن گرفته می‌ شود.

16 October

مناسبت های دیگر در این روز

برندگان قرعه کشی