هدیه ایران

روز جهانی مرد

International Men' s Day

یک رویداد بین‌ المللی سالانه است که مصادف با ۱۹ نوامبر می‌ باشد. این روز، در ۷ فوریه سال ۱۹۹۲، توسط توماس استر پایه‌ گذاری شد.

19 November

مناسبت های دیگر در این روز

برندگان قرعه کشی