هدیه ایران

روز جهانی هنرمند

کریس مک کلور، هنرمند نقاش کانادایی کسی بود که روز ۲۵ ماه اکتبر را به نام روز هنرمند پیشنهاد داد، او نقاش شناخته شده در سبک رئالیسم عاشقانه می باشد. با نامگذاری این روز به هنر و هنرمند در جهان ارزش بیشتری قائل شدند. با نامگذاری روز هنر توسط کریس مک کلورد این روز را بیشتر به عنوان نقاش ها می شناسند زیرا که پابلو پیکاسو نقاش و مجسمه ساز معروف اسپانیایی در ۲۵ اکتبر به دنیا آمده است.

 

25 October

مناسبت های دیگر در این روز

برندگان قرعه کشی