هدیه ایران

روز درختکاری

روز درخت‌ کاری یکی از روزهای سال است که در آن مردم تشویق به کاشتن نهال می‌ شوند. این روز معمولاً در روزهای پایانی زمستان یا روزهای نخست بهار است.

در ایران، ۱۵ اسفندماه هر سال روز درختکاری نام گذاری شده است.

15 اسفند

مناسبت های دیگر در این روز

برندگان قرعه کشی