هدیه ایران

علیرضا کمالی

علیرضا کمالی نژاد، زادۀ تهران، بازیگر ایرانی است. او فارغ التحصیل رشتۀ بازیگری از دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران است.

مناسبت های دیگر در این روز

برندگان قرعه کشی