هدیه ایران

مبارزه با خشونت علیه زنان

از سال ۱۹۸۱، ۲۵ نوامبر هر سال  به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان  برگزیده شده‌ است. این روز برای یادآوری عزم همگانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان انتخاب شده‌ است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ اکتبر ۱۹۹۹ نامگذاری این روز را به عنوان روزی جهانی تصویب کرد.

25 November
برندگان قرعه کشی