هدیه ایران

محمد مصدق

مصدق یکی از پیشگامان نهضت ضد استعماری معاصر بود که نه تنها در ایران بلکه در بین کشورهای جهان سوم هم از او به عنوان کسی که شجاعانه و با سرسختی تحسین‌ برانگیزی مقابل استعمار انگلیس ایستاد، نام می‌ برند.

مناسبت های دیگر در این روز

برندگان قرعه کشی