هدیه ایران

منوچهر اسماعیلی

منوچهر اسماعیلی در کرمانشاه دیده به جهان گشود. کار دوبله را از سال ۱۳۳۶ با رل گویی در نقش‌ های کوتاه یا دوم و سوم آغاز کرد و از سال ۱۳۴۲ مدیریت دوبله بسیاری از فیلم‌ های بزرگ جهان را بر عهده داشت.

مناسبت های دیگر در این روز

برندگان قرعه کشی