هدیه ایران

نادر سلیمانی
زادۀ آبادان یکی از بازیگران مجموعه‌های طنز سینما و تلویزیون ایران است.
برندگان قرعه کشی