هدیه ایران

نیما یوشیج
علی اسفندیاری مشهور به نیما یوشیج در دهکدهٔ یوش از توابع شهرستان نور استان مازندران نیما یوشیج با مجموعه تأثیرگذار افسانه، که مانیفست شعر نو فارسی بود، در فضای راکد شعر ایران انقلابی به‌پا کرد. نیما آگاهانه تمام بنیادها و ساختارهای شعر کهن فارسی را به چالش کشید. شعر نو عنوانی بود که خودِ نیما بر هنر خویش نهاده‌بود.

مناسبت های دیگر در این روز

برندگان قرعه کشی