هدیه ایران

هادی کاظمی
یکی از بازیگران طنز است که با سریال شب‌های برره اثر مهران مدیری مشهور شد و در آثار دیگر مدیری نیز ظاهر شد. ماندگارترین نقشهای او نقش نظام دو برره و باباشاه می‌باشد.

مناسبت های دیگر در این روز

برندگان قرعه کشی