هدیه ایران

پروین اعتصامی

رخشنده اعتصامی معروف به پروین اعتصامی
پروین از کودکی فارسی، انگلیسی و عربی را نزد پدرش آموخت و از همان کودکی سرودن شعر را آغاز کرد. پدر وی یوسف اعتصامی، از شاعران و مترجمان معاصر ایرانی بود که در شکل‌ گیری زندگی هنری پروین و گرایش وی به سرودن شعر نقش مهمی داشت. پروین اعتصامی از پایه‌ گذاران سبک شعر مناظره‌ ای است و در زمان حیاتش مجموعه‌ ای از شعارهایش در قالب‌ هایی مانند مناظره، مثنوی، قطعه و قصیده در قالب دیواناشعار به چاپ رساند. او مدتی نیز در کتاب‌ خانه‌ ی دانشسرای عالی، به شغل کتابداری مشغول بود و بعد از آن قبل از دومین نوبت چاپ دیوان اشعارش، بر اثر بیماری حصبه درگذشت و در حرم فاطمه معصومه به خاک سپرده شد. به پاس زحمات فراوان پروین اعتصامی در زمینه شعر معاصر ایران و سبک شعر مناظره‌ ای، روز بیست و پنجم اسفندماه (۱۶ مارس) ، روز بزرگداشت پروین اعتصامی شاعر ایرانی نامگذاری شده است.

برندگان قرعه کشی