هدیه ایران

ژول ورن
نویسنده، شاعر و نمایشنامه نویس فرانسوی بود که بیشتر شهرت‌اش را مدیون نگارش کتاب‌های ماجرایی‌اش است که دنیای داستان‌های علمی - تخیلی را دگرگون کرد.

مناسبت های دیگر در این روز

برندگان قرعه کشی