هدیه ایران

گولیلمو مارکونی
مهندس برق ایتالیایی و دریافت‌کننده جایزه نوبل بود که در گسترش سیستم بی‌سیم تلگرافی یا همان رادیو تاثیر بسیاری داشت. مارکونی رئیس فرهنگستان ایتالیا [۱] و عضو شورای عالی فاشیستی ایتالیا بود. [

مناسبت های دیگر در این روز

برندگان قرعه کشی