هدیه ایران

تبدیل تاریخ
  • 6 / 8 / 1342
  • سال 1342 کبیسه هست
  • 58 سال و 9 ماه و 21 روز گذشته از دوشنبه 6 آبان 1342
  • 28 / 10 / 1963
  • سال 1963 کبیسه نیست
  • 58 سال و 9 ماه و 21 روز گذشته از Monday 28 October 1963

توجه

توجه:

مناسبت های نمایش داده شده در این صفحه مناسبت هایی بر مبنای تاریخ هجری خورشیدی یا تاریخ میلادی میباشد.
این مناسبت ها به صورت آزمایشی درج شده و به مرور در گروه های متنوع تکمیل خواهد شد. در صورت تمایل شما هم میتوانید در تکمیل این بخش ما را یاری نمایید.

برندگان قرعه کشی