هدیه ایران

تبدیل تاریخ
  • 9 / 2 / 1349
  • سال 1349 کبیسه نیست
  • 53 سال و 4 ماه و 28 روز گذشته از چهارشنبه 9 اردیبهشت 1349
  • 29 / 4 / 1970
  • سال 1970 کبیسه نیست
  • 53 سال و 4 ماه و 29 روز گذشته از Wednesday 29 April 1970

توجه

توجه:

مناسبت های نمایش داده شده در این صفحه مناسبت هایی بر مبنای تاریخ هجری خورشیدی یا تاریخ میلادی میباشد.
این مناسبت ها به صورت آزمایشی درج شده و به مرور در گروه های متنوع تکمیل خواهد شد. در صورت تمایل شما هم میتوانید در تکمیل این بخش ما را یاری نمایید.

برندگان قرعه کشی