هدیه ایران

تبدیل تاریخ
  • 4 / 8 / 1298
  • سال 1298 کبیسه نیست
  • 102 سال و 7 ماه و 1 روز گذشته از دوشنبه 4 آبان 1298
  • 27 / 10 / 1919
  • سال 1919 کبیسه نیست
  • 102 سال و 6 ماه و 30 روز گذشته از Monday 27 October 1919

توجه

توجه:

مناسبت های نمایش داده شده در این صفحه مناسبت هایی بر مبنای تاریخ هجری خورشیدی یا تاریخ میلادی میباشد.
این مناسبت ها به صورت آزمایشی درج شده و به مرور در گروه های متنوع تکمیل خواهد شد. در صورت تمایل شما هم میتوانید در تکمیل این بخش ما را یاری نمایید.

برندگان قرعه کشی