هدیه ایران

تبدیل تاریخ
  • 5 / 12 / 1348
  • سال 1348 کبیسه نیست
  • 51 سال و 3 روز گذشته از سه شنبه 5 اسفند 1348
  • 24 / 2 / 1970
  • سال 1970 کبیسه نیست
  • 51 سال و 2 روز گذشته از Tuesday 24 February 1970

توجه

توجه:

مناسبت های نمایش داده شده در این صفحه مناسبت هایی بر مبنای تاریخ هجری خورشیدی یا تاریخ میلادی میباشد.
این مناسبت ها به صورت آزمایشی درج شده و به مرور در گروه های متنوع تکمیل خواهد شد. در صورت تمایل شما هم میتوانید در تکمیل این بخش ما را یاری نمایید.

برندگان قرعه کشی