هدیه ایران

تبدیل تاریخ
  • 20 / 12 / 1351
  • سال 1351 کبیسه نیست
  • 48 سال و 3 ماه و 12 روز گذشته از یکشنبه 20 اسفند 1351
  • 11 / 3 / 1973
  • سال 1973 کبیسه نیست
  • 48 سال و 3 ماه و 13 روز گذشته از Sunday 11 March 1973

توجه

توجه:

مناسبت های نمایش داده شده در این صفحه مناسبت هایی بر مبنای تاریخ هجری خورشیدی یا تاریخ میلادی میباشد.
این مناسبت ها به صورت آزمایشی درج شده و به مرور در گروه های متنوع تکمیل خواهد شد. در صورت تمایل شما هم میتوانید در تکمیل این بخش ما را یاری نمایید.

برندگان قرعه کشی